Två bra artiklar om Maximum Aerobic Function. Phil Maffetones formel för basträning, 180 minus ålder.

Mina zoner ungefär:

137-147 zon 2

150-160 zon 3

160-170 zon 4

180+ zon 5

Om du är nyfiken

http://www.trimycoach.com/articles/heart_rate_training.html

http://www.drgangemi.com/athletes/how-do-i-train/

Annonser