Ju längre vi lever, desto längre ska pensionen räcka. Den som är född på 1990–talet måste arbeta betydligt längre för att få ut lika stor del av lönen i pension som den som är född på 1930–talet.

 

 

Annonser